Kontakt

Kontakt | Kadra | Godziny otwarcia

Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie
ul. Rynek 31
05-304 Stanisławów
powiat miński, województwo mazowieckie

 ☎️ Telefon: (25) 757-50-07
 ✉️ E-mail:gok(at)stanislawow.pl
www.gok.stanislawow.eu 

NIP: 822-10-01-456
REGON: 000892978

Forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury
Numer wpisu do rejestru instytucji kultury (RIK) prowadzonego przez Gminę Stanisławów: 1

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Stanisławowie wchodzą:
Gminny Ośrodek Kultury w
Stanisławowie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie


PRACOWNICY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STANISŁAWOWIE:
Łukasz A. Wawryniuk – p. o. dyrektora
 ☎️ Telefon: +48 661-734-188
 ✉️ E-mail: dyrektor(at)gok.stanislawow.pl

Agnieszka Piotrowska – główna księgowa
✉️ E-mail: agnieszka.piotrowska(at)stanislawow.pl 

Dominika Siedlecka – p. o. kierownika Gminnej Biblitoeki Publicznej w Stanisławowie
✉️ E-mail: gbpstanislawow(at)op.pl

Anna Gajc – specjalista ds. kadr
 ✉️ E-mail: gok(at)stanislawow.pl

Krystyna Trąbińska – starszy bibliotekarz

Justyna Iwanicka – pracwonik administracyjno-biurowy
✉️ E-mail: justyna.iwanicka(at)gok.stanislawow.pl

Ewa Złomek – pracownik obsługi


GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek  8.00-16.00
wtorek  8.00-16.00
środa  8.00-21.00
czwartek  8.00-21.00
piątek  8.00-16.00
sobota  9.00-14.00
niedziela  w zależności od imprez 

 

Konto bankowe: bank PKO BP:
25 1020 4476 0000 8802 0499 0398

 

  • autor: Łukasz A. Wawryniuk